FƏHLƏ XİDMƏTİ

Ev və ofislərin köçürülməsi, yüklərin daşınması zamanı ağır əşyaları yükləyib boşaltmaq daşınma prosesini bir xeyli çətinləşdirir.
Yükü düzgün götürmədikdə bu sağlamlığınıza, düzgün yüklənmə olmadıqda isə əşyalarınızın ziyan görməsinə gətirib çıxarır.
Təhlükəsizliyi maxsimum dərəcədə təmin edərək yüklərinizin düzgün qablaşdırılması və yüklənib boşaldılması üçün Fəhlə xidmətimiz fəaliyyət göstərir.
Mövcud proses üzrə mütəmadi olaraq təlim keçirilmiş işçi heyətimizlə daşıyacağınız bütün əşyalarınız etibarlı əllərdə olacaq!